BOUWPLAATSRISICO
 

Een eigen zaak vraagt veel werk, soms inclusief verbouwingswerken. Werkt u hiervoor met een aannemer, dan is deze verzekerd voor zijn werf. Maar volstaat dat? Is schade aan uw gebouw en geburen ook verzekerd? Onze polis voor alle bouwplaatsrisico (ABR) zorgt dat u geen onnodige risico’s loopt.

Het eerste deel is eigenlijk de omnium van je bouwwerf. Zijn er onvoorziene gebeurtenissen en loopt er iets mis waardoor je  bouwwerfgerelateerde schade hebt, dan is dit gedekt. We gaan dan niet op zoek naar wie er aansprakelijk is en vermijden zo alle discussies en vertragingen. 

Waaraan denken we dan?

 • Een airco of keukentoestellen die nog niet geplaatst zijn, worden gestolen. 
 • Beschadiging aan je bouwproject door storm
 • Beschadigingen door brand of ontploffing…

Alle risico’s zijn gedekt, behalve diegene die expliciet uitgesloten zijn. Zo is diefstal van werkmaterieel meestal uitgesloten.

Wat wordt er vergoed?

De werkelijke kost om het goed in de toestand van voor de beschadiging te brengen. Dus niet de meerprijs om een verbetering of een correctie te doen aan het goed.

Wat wordt er niet vergoed?

Zoals al aangehaald: alles wat expliciet uitgesloten is in de polisvoorwaarden. Verder moet er ook echt een aantoonbare schadepost zijn. Zo zullen kleurverschillen van ramen of het slecht weglopen van water in de douche of foutief geplaatste muren niet gedekt worden.

Ook als de aannemer gewoon verkeerd uitvoert en de schade niet het gevolg is van een onvoorziene omstandigheid zal er geen dekking zijn. 

Het tweede deel dekt je aansprakelijkheid naar derden toe.

Heb je zelf iets fout gedaan of is er sprake van burenhinder, dan gaan we daarvoor tussenkomen. Ook als je aannemers een fout doen, waarbij je buren schade ondervinden, komen we tussen. Maar wel gaan we dan eerst altijd kijken naar de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer zelf. Als deze niet alles dekt, komt de ABR-polis tussen tot een maximum bedrag. 

Waaraan denken we dan?

 • Een kraan valt op de woning van de buurman
 • De woning van de buren zakt weg omwille van funderingswerken bij jou
 • De ABR polis zorgt ervoor dat je zonder zorgen kan (ver)bouwen. De polis bestaat uit 2 delen

 • Ga je renoveren, verzeker dan ook het bestaande gedeelte en niet alleen de nieuwe aanbouw. Bij schade kunnen beide gedeeltes immers beschadigd worden.
 • Omdat het werkgereedschap meestal niet mee gedekt is in diefstal, berg je dit best achter slot en grendel op.
 • Er staat een looptijd bepaald in de polis. Bekijk zeker of deze overeenkomt met hoelang de werken duren
 • Deze polis heeft een vrijstelling. We komen enkel tussen als de schade hoger is dan de vrijstelling. 
 • Nadat je bouw is opgeleverd, denk er dan aan om je brandverzekering op te starten of aan te passen.
 • Laat ons zeker weten wanneer de werken starten.
 • Om ervoor te zorgen dat je niet onderverzekerd bent, moet je een correct ’te verzekeren bedrag’ opgeven. Dit is de som van alle aannemingscontracten, de niet-recupereerbare BTW. Het bedrag is een voorlopig bedrag dat wordt meegegeven bij het afsluiten van de polis.
 • Doe een plaatsbeschrijving bij de buren voor je de werken start.

Heb je nog meer vragen over deze polis? Contacteer ons gerust!

 • Tips bij het afsluiten van een ABR-polis

 


Heeft u interesse en ontvangt u graag een vrijblijvende offerte op maat?

Neem contact met ons op door het formulier in te vullen
of bel met een van onze adviseurs: 03/312 28 38.