Objectieve aansprakelijkheid brand & ontploffing

Objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing: verhinder schadeclaims

Een brand of ontploffing is vaak een erg traumatische gebeurtenis, zeker als er slachtoffers zijn. Alsof dat op zich nog niet erg genoeg is, zou het zomaar kunnen dat u bepaalde schade dient te vergoeden aan derden. Heeft u een zaak die publiek toegankelijk is? Dan moet u waarschijnlijk een verzekering objectieve aansprakelijkheid afsluiten. Zo beschermt u zich tegen schadevergoedingen die slachtoffers kunnen eisen.

 

 

Wettelijk verplicht voor publiek toegankelijke gelegenheden
De verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing is een verplichte polis voor sommige bedrijven en instellingen. De wet heeft een 25-tal categorieën bepaald die hieraan moeten voldoen, enkele voorbeelden:

  • Pretparken
  • Onderwijsinstellingen
  • Kantoorgebouwen (min. 500 m2)
  • Hoven en rechtbanken
  • Ziekenhuizen en verzorginstellingen
  • Stations en luchthavens
  • Dancings en discotheken
  • Restaurants en drankgelegenheden (met publiek toegankelijke ruimte van min. 50 m2)
  • Hotels en motels (min. 4 kamers en de mogelijkheid om min. 10 klanten te ontvangen)
  • Sportzalen en polyvalente zalen (o.a. voor voorstellingen, openbare vergaderingen)

Weet u niet zeker of uw zaak onder deze wet valt? Dat pluizen we graag voor u uit.

Verzekeringsattest
Bij het afsluiten van de polis zijn wij als verzekeringsmaatschappij verplicht een verzekeringsattest af te leveren bij de burgemeester. De waarborgen en verzekerde bedragen zijn bij wet vastgelegd en worden jaarlijks geïndexeerd.

De verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing is een verplichte polis voor sommige bedrijven en instellingen.

Uw zekerheid bij brand of ontploffing is onze zorg.

Contacteer onze experten voor meer gepersonaliseerde info.

Of bel met een van onze adviseurs.
phone 03 312 28 38